Podmienky majstrovstiev Slovenska v práci na VKV

 1. Vyhodnotenie M-SR sa uskutoční v kategóriách:
  1. jeden operátor – v pretekoch daného ročníka M-SR používa vždy rovnakú značku
  2. stanice viac operátorov

 2. Do M-SR budú hodnotené len stanice, ktorých držiteľom povolenia je fyzická osoba so slovenským občianstvom alebo právnická osoba zaregistrovaná na území SR, a ktoré sa pretekov zúčastnia z územia SR.

 3. Vyhodnotenie sa uskutoční jedenkrát za rok, pričom začiatok každého ročníka M-SR je 1. novembra a koniec 31. októbra nasledujúceho roka.

 4. Do M-SR sa započítavajú výsledky staníc z nasledujúcich pretekov:
  1. A1 contest / Marconi memorial Contest
  2. 1. subregionálne preteky
  3. 2. subregionálne preteky
  4. Mikrovlnné preteky
  5. 3. subregionálne preteky
  6. IARU Region 1 VHF Contest
  7. IARU Region 1 UHF/SHF/MW Contest

 5. V M-SR budú hodnotené stanice, ktoré sa zúčastnia aspoň jedného z uvedených pretekov.

 6. Do celkového hodnotenia sa započítavajú výsledky z maximálne štyroch pretekov, v ktorých stanica získala najväčší bodový zisk. Víťazom v príslušnej kategórii je stanica, ktorá dosiahla najväčší súčet bodov.

 7. Bodovanie jednotlivých pretekov do M-SR:
  Z každých pretekov sa stanici započítajú všetky pásmové výsledky, ktoré dosiahla, a to nasledovne:
  1. Body z výsledkovej listiny sa vynásobia koeficientom K podľa pásiem:
   • K = 1 v pásme 144 MHz
   • K = 2 v pásme 432 MHz
   • K = 4 v ostatných vyšších pásmach
  2. Súčet takto vynásobených bodov tvorí celkový výsledok stanice na všetkých pásmach.
  3. Výsledné body za preteky do M-SR sa vypočítajú ako percentuálny podiel výsledku stanice k víťazovi, keď víťaz získa vždy 100 bodov.

 8. Prvé tri stanice v každej kategórii budú odmenené na stretnutí vo Vysokých Tatrách.

 9. Vyhodnocovateľom M-SR je OM5CM.


 <<< Návrat programed by tele